STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA DARMAKRADENAN

KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2019


NAMA                                 : KH. IMAM WS

TEMPAT/TGL.LAHIR     : BANYUMAS,

JABATAN                           : KEPALA DESA

 

 


Ahmad Miftah

NAMA                                 : AHMAD MIFTAH, S.A.P

TEMPAT/TGL.LAHIR     : BANYUMAS,

JABATAN                           : SEKRETARIS  DESA

 


 

Ahmad Ansori

 NAMA                            : AHMAD ANSORI

TEMPAT/TGL.LAHIR   : BANYUMAS,

JABATAN                       : KADUS I

 

 


Rasid

             NAMA                             : RASID

             TEMPAT/TGL.LAHIR   : BANYUMAS

             JABATAN                      : KADUS II

 

 


Sri Astuti

 NAMA                           : SRI ASTUTI

TEMPAT/TGL.LAHIR   : BANYUMAS,

JABATAN                       : KADUS IV

 

 


Aries Wahyu Wicaksono

NAMA                           : ARIES WAHYU WICAKSONO, S. Kom

TEMPAT/TGL.LAHIR  : BANYUMAS,

JABATAN                      : KASI PEMERINTAHAN

 

 


Endro Kuncoro

NAMA                            : ENDRO KUNCORO

TEMPAT/TGL.LAHIR   : BANYUMAS,

JABATAN                       : KASI KESEJAHTERAAN

 

 


 

Sukron Abidin

NAMA                            : SUKRON ABIDIN

TEMPAT/TGL.LAHIR   : BANYUMAS,

JABATAN                       : KAUR TU & UMUM

 

 


 

Tri Susanti

NAMA                            : TRI SUSANTI

TEMPAT/TGL.LAHIR   : BANYUMAS,

JABATAN                       : KASI PELAYANAN

 


 

Hartono

NAMA                            : HARTONO

TEMPAT/TGL.LAHIR   : BANYUMAS,

JABATAN                      : KAUR KEUANGAN

 


Julehah

NAMA                             : JULEHAH, S.A.P

TEMPAT/TGL.LAHIR   : BANYUMAS,

JABATAN                      : KEPALA URUSAN PERENCANAAN

 


suyanto

                NAMA                            : SUYANTO

                TEMPAT/TGL.LAHIR   : BANYUMAS,

                 JABATAN                       : KADUS III